Υπηρεσίες Εποπτείας

Στόχος της εποπτείας είναι να δώσει στους εποπτευόμενους, όλα όσα χρειάζονται για να εμπλουτίσουν τις δραστηριότητές τους με τους πελάτες, να αναπτύξουν το προσωπικό στυλ εργασίας και την ίδια στιγμή, να φροντίζουν το δικό τους «καλώς έχειν».

Η Εποπτεία έχει διττό ρόλο μέσα σε μια επιχείρηση, προωθεί την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών έχοντας  το ρόλο του Διαιτητή (arbitration).

  • Οι ατομικές συνεδρίες με τον Επικεφαλής της επιχείρησης, στοχεύουν στην ενδυνάμωση εαυτού (π.χ. ενίσχυση αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων, αυτοπεποίθησης, ενδυνάμωση δεξιοτήτων συνεργασίας, αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου κλπ.).
  • Οι ομαδικές συνεδρίες σε ομάδες και υποομάδες με τον Επικεφαλής, αποσκοπούν στη διασαφήνιση των ρόλων, στην ανάδειξη συναισθημάτων και δυσκολιών των υπαλλήλων, στην υποστήριξη επίλυσης συγκρούσεων κι εντάσεων ώστε να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη και η αρμονική συνύπαρξη με βασικό στόχο την σωστή λειτουργία της επιχείρησης.

Ένας αρμονικός χώρος εργασίας, ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων, μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα τους, ενώ παράλληλα προσδίδει σιγουριά στην εξυπηρέτηση του πελάτη.