Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Διαχείρισης Επωνυμίας

Η ανάπτυξη της επωνυμίας (branding) ή ο επαναπροσδιορισμός της επωνυμίας (rebranding) της επιχείρησης, αποτελεί επένδυση και περιουσιακό της στοιχείο. Εφόσον γίνει σωστά η διαχείρισή της, η επιχείρηση αποκομίζει όφελος και προστιθέμενη αξία.

Για την  Posidonia Brain, η διαδικασία ξεκινά με τον στρατηγικό προσδιορισμό (ή επαναπροσδιορισμό) της επωνυμίας (brand), και επεκτείνεται με τον σχεδιασμό (ή ανασχεδιασμό) του λογοτύπου, της εταιρικής ταυτότητας (επιστολόχαρτα, κάρτες, φάκελοι, κλπ.).

Στόχος όλων των ενεργειών είναι η επωνυμία να εγκατασταθεί στη συνείδηση του κόσμου. Είναι μια ολιστική στρατηγική, όπου ο συντονισμός, οι αποφάσεις και οι δράσεις που χρειάζεται να εφαρμοστούν ανταποκρίνονται στις αξίες του πελάτη, του δίνουν προστιθέμενη αξία και την προσδοκώμενη διάρκεια στο χρόνο.