Οργάνωση Γραφείου

Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις αυξάνουν και μεγεθύνονται όλο και πιο γρήγορα, η οργάνωση του γραφείου και η γραμματειακή υποστήριξη γίνονται αναγκαία μέσα ανάπτυξης. Σκοπός του προγράμματος είναι να οδηγήσει την επιχείρηση σε ριζικές αλλαγές με μια σύγχρονη μορφή οργάνωσης γραφείου, την ορθή χρήση της τεχνολογίας, τη σωστή διαχείριση του χρόνου και τον έλεγχο του στρες που προκύπτει από την επιχειρησιακή καθημερινότητα.

Έτσι μπορούν να αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας των στελεχών και να τονιστεί η σημασία της ορθής επαφής με προϊστάμενους, πελάτες, συνεργάτες και συνάδελφους τόσο γραπτά όσο προφορικά και ηλεκτρονικά, καθιστώντας απαραίτητη τη διαδικασία αυτή για την ανάπτυξη.