Ηγεσία

 Στη νέα εργασιακή πραγματικότητα, όσοι έχουν την ευθύνη διαχείρισης εργαζομένων, χρειάζονται νέες δεξιότητες ηγεσίας και διοίκησης ομάδας. Το Πρόγραμμα “Ηγεσία και Διοίκηση για Managers, Supervisors & Team Leaders” βελτιώνει και αναπτύσσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των στελεχών στην οργάνωση και διοίκηση με έμφαση στην Ηγεσία.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για τα στυλ ηγεσίας και εξοικειώνονται σε τεχνικές διοίκησης και υποστήριξης, με έμφαση στο ομαδικό πνεύμα και την συνεργασία ώστε να μπορούν να διοικούν αποτελεσματικά και παραγωγικά τους υφισταμένους τους, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες παρακίνησης και δυναμικής των ομάδων.