Εξυπηρέτηση πελατών

Η ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών είναι ο βασικός παράγοντας επιτυχίας των εταιρειών. Η σωστή εξυπηρέτηση βοηθά στην κατανόηση των επιθυμιών και των προσδοκιών του πελάτη, τις αλλαγές στις συνήθειες και τις συμπεριφορές του, τη γνώμη του και την ικανοποίησή του.

Σκοπός της Posidonia Brain είναι η διαχείριση και ανάπτυξη μίας νέας σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της (υφιστάμενων και νέων), ώστε ο «καλός» πελάτης να εξελιχθεί σε «πιστό».

Οι νέες διαδικασίες μεγιστοποιούν την αξία από και προς τον πελάτη, που είναι και ο βασικός σκοπός της σύγχρονης επιχείρησης, προσδίδοντάς της  ανταποδοτικά οφέλη και πλεονεκτήματα.